Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: "Rovnosť muža a ženy v spoločnosti" ::..


Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva v Bratislave, zorganizovalo dňa 08.10.2015 interaktívnu prednášku na tému Rodová rovnosť "Rovnosť muža a ženy v spoločnosti". Besedy sa zúčastnilo 90 žiakov zo stredných odborných škôl v dvoch po sebe nasledujúcich prednáškach. Zúčastnení sa dozvedeli o dodržiavaní a porušovaní ľudských práv a o rovnosti muža a ženy v spoločnosti. Živo sa hovorilo o tolerancii a diskriminácii, a tiež o postojoch a prekonávaní predsudkov voči zaužívaným stereotypom postavenia muža a ženy v spoločnosti. Prednášal Mgr. Tomáš Földes.

Admin
13.10.2015, 11:20

©2008 Miroslav Šimunek