Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Zdieľané podujatia ::..


Tanečný kolotoč 2017

Srdečne Vás pozývame na okresné kolo súťaže Tanečný kolotoč 2017, ktorá sa uskutoční 31. marca v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch. Prihlásené kolektívy, ktoré postúpia z okresného kola nás budú reprezentovať na krajskom kole dňa 2. 5. 2017. Z regionálnej súťaže môže do krajského kola súťaže za jeden okres postúpiť jedno súťažné číslo s priamym postupom a v odôvodnených prípadoch ďalšie max. 2 čísla s návrhom na postup.

Admin, 13.03.2017, 14:40, prečítané 54xcelý článok

Detské folklórne súbory 2017

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov sa začína prvým postupovým kolom. Uskutoční sa 22. 3. 2017 o 15.00 hodine v priestoroch Regionálneho osvetového strediska.

Admin, 17.03.2017, 09:01, prečítané 86xcelý článok

STRUNOBRANIE 2017

Celoštátna postupová súťažná prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov je určená pre vekové kategórie mládež a dospelí.

Admin, 06.02.2017, 10:55, prečítané 52xcelý článok

DIVERTIMENTO MUSICALE 2017

Krajská postupová súťaž sa uskutoční 22. apríla 2017 v priestoroch Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Prihlášky je potrebné zaslať v písomnej a elektronickej forme do 10 apríla 2017.

Admin, 06.02.2017, 10:37, prečítané 65xcelý článok

Šaffova ostroha 2017

Okresná postupová súťaž v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa uskutoční 12. marca. Tanečníci, ktorí postúpia na krajskú prehliadku, budú o tom informovaní. Krajská postupová súťaž bude realizovaná v termíne 9. 4. 2017.

Admin, 12.01.2017, 10:51, prečítané 96xcelý článok

AMFO 2017

Okresná postupová súťaž fotografov a fotografiek sa uskutoční 16. marca až 20. apríla 2017. Autori a autorky fotografií, ktoré postúpia na krajskú prehliadku, budú o tom informované. Krajská postupová súťaž bude realizovaná v termíne 16. 6. 2017.

Admin, 12.01.2017, 10:45, prečítané 149xcelý článok

Mládež spieva 2017

Okresná postupová súťaž Detských speváckych zborov Mládež spieva sa uskutoční v termíne 6. marca 2017. Detské spevácke zbory, ktoré postúpia na krajskú prehliadku, budú o tom informované. Krajská postupová súťaž bude realizovaná v termíne 6. 4. 2017.

Admin, 12.01.2017, 10:41, prečítané 115xcelý článok

Detstvo bez násilia

V zmysle poslania Národného osvetového centra si Vás dovoľujeme informovať o webovej stránke www.detstvobeznasilia.gov.sk, ktorá začína realizovať aktivity komunikačnej kampane o problematike násilia páchaného na deťoch.

Admin, 18.11.2015, 14:31, prečítané 373xcelý článok

Ako nás nájdete.

Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky SNP 32, 940 62 Nové Zámky. Pri zadaní do prístroja GPS uvádzajte adresu SNP 4299/32 Nové Zámky.

Admin, 04.11.2014, 17:07, prečítané 631xcelý článok

Aktuality na fb

Regionálne osvetové stredisko je momentálne registrované aj na fb. Ak máš záujem o rýchle zasielanie informácií o našich aktivitách pridaj si nás do zoznamu partnerov.

Admin, 01.07.2014, 08:23, prečítané 781xcelý článok

Spevník z obce Veľké Lovce

Regionálne osvetové stredisko Vám ponúka možnosť zakúpenia publikácie zberateľa a zostavovateľa zbierky Mariána Járeka - Slovenské ľudové piesne z Veľkých Loviec. Bližšie informácie a objednávky na tel. 0356420265.

Admin, 25.04.2013, 10:39, prečítané 1141xcelý článok

Obec Bardoňovo

Obec Bardoňovo ponúka na prenájom priestory kaštieľa na svadobné hostiny, rodinné oslavy, stuškové slávnosti, plesy a na rôzne spoločenské podujatia.

Admin, 05.09.2012, 10:01, prečítané 1405xcelý článok

Trávnica

Regionálne osvetové stredisko Vám ponúka možnosť zakúpenia publikácie od Melichara Václava - Ľudové rečňovanky, hádanky a piesne z obce Trávnica. Bližšie informácie a objednávky na tel. 0356420265.

Admin, 26.04.2012, 09:35, prečítané 1495xcelý článok

" Informovanosť môže zachrániť dieťa aj rodinu"

Mám podozrenie, že moje dieťa je závislé... Mám množstvo otázok... Neviem, ako ďalej ... Sprav prvý krok a príď, každú 1. sobotu v mesiaci o 16.00 hod, hľadáme riešenie v KLUBE RODIČOV pri Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. Informácie www.rodinaadrogy.estranky.sk.

Admin, 09.11.2011, 15:09, prečítané 1587xcelý článok

Podať pomocnú ruku vo chvíli, kedy sa cítite bezradní a neviete, čo ďalej...

Pre prípady núdze, krízových situácií i v rámci sociálnej prevencie Vám uvádzame do pozornosti nasledovné kontakty: Linka detskej istoty (LDI), Liga za duševné zdravie, Linka dôvery Nitra, Linka dôvery toxikomanov. Viac informácií v článku. Dôležitosť hraníc pri výchove v rámci KLUBU RODIČOV je dňa 3.3. 2012 (sobota) o 16.00 hod. v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom, Dukelských hrdinov 21 (budova za planetáriom, zadný vchod).

Admin, 28.02.2012, 15:01, prečítané 1923xcelý článok

Anglická verzia webových stránok obcí

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch Vám ponúka možnosť prekladu webovej stránky obce z okresu Nové Zámky do anglického jazyka.

Admin, 03.06.2011, 12:40, prečítané 1835xcelý článok

Súpis knižného fondu a fondu DVD, CD pre folklór vedeného v ROS Nové Zámky

Regionálne osvetové stredisko poskytuje súpis knižného fondu a fondu DVD, CD pre folklór vedeného v ROS Nové Zámky. Materiál sa dá pod dohode študovať v priestore ROS Nové Zámky.

Admin, 17.03.2011, 12:59, prečítané 2147xcelý článok

Ponuka

Dychová hudba zo Šurian ponúka vystúpenia.

Admin, 01.10.2010, 13:40, prečítané 2159xcelý článok

©2008 Miroslav Šimunek