Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Zdieľané podujatia ::..


Stretnutie priateľov starých filmov

Drahí priatelia amatérskeho filmu, radi by sme Vás pozvali na klubové stretnutie, ktoré sa uskutoční v príjemnom prostredí ROS Nové Zámky, SNP 32 v piatok 13-teho októbra 2017 so začiatkom 17h. Príďte si pozrieť staré filmy 8mm... Uvidíte aj malú nostalgickú filmársku výstavu... Zaspomíname si ako to bolo a aké to bolo...

Admin, 20.09.2017, 09:00, prečítané 1xcelý článok

NA NAŠU NÓTU - stretnutie mladých muzikantov

Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave organizuje v dňoch 20. – 24. september 2017 hudobnú dielňu detských a mládežníckych ľudových hudieb „Na našu nótu“. Výučba sa uskutoční oddelene v jednotlivých nástrojových sekciách (husle, viola, kontrabas, cimbal), ale aj spoločne.

Admin, 27.07.2017, 09:09, prečítané 36xcelý článok

FACEBOOK

O našich aktivitách informujeme na stránke https://www.facebook.com/rosnz.sk https://www.facebook.com/ros.novezamky

Admin, 18.09.2017, 10:16, prečítané 59xcelý článok

Gratulácia

Srdečne gratulujeme tanečnej skupine Seniorka z Palárikova, ktorá postúpila do celoštátneho kola v tanečných choreografiách v súťaži Tanečný kolotoč s choreografiou Kankán.

Admin, 25.05.2017, 12:51, prečítané 87xcelý článok

AMFO 2017

Okresná postupová súťaž fotografov a fotografiek sa uskutočnila 16. marca až 20. apríla 2017. Krajská postupová súťaž je v termíne od 16. 6. 2017 v meste Komárno.

Admin, 16.06.2017, 08:21, prečítané 267xcelý článok

Detstvo bez násilia

V zmysle poslania Národného osvetového centra si Vás dovoľujeme informovať o webovej stránke www.detstvobeznasilia.gov.sk, ktorá začína realizovať aktivity komunikačnej kampane o problematike násilia páchaného na deťoch.

Admin, 18.11.2015, 14:31, prečítané 481xcelý článok

Ako nás nájdete???

Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky SNP 32, 940 62 Nové Zámky. Pri zadaní do prístroja GPS uvádzajte adresu SNP 4299/32 Nové Zámky. V prípade problémov nás kontaktujte telefonicky 035/6420265. Sme v tesnej blízkosti autobusovej a aj vlakovej stanici.

Admin, 11.05.2017, 11:17, prečítané 739xcelý článok

Spevník z obce Veľké Lovce

Regionálne osvetové stredisko Vám ponúka možnosť zakúpenia publikácie zberateľa a zostavovateľa zbierky Mariána Járeka - Slovenské ľudové piesne z Veľkých Loviec. Bližšie informácie a objednávky na tel. 0356420265.

Admin, 25.04.2013, 10:39, prečítané 1244xcelý článok

Trávnica

Regionálne osvetové stredisko Vám ponúka možnosť zakúpenia publikácie od Melichara Václava - Ľudové rečňovanky, hádanky a piesne z obce Trávnica. Bližšie informácie a objednávky na tel. 0356420265.

Admin, 26.04.2012, 09:35, prečítané 1590xcelý článok

" Informovanosť môže zachrániť dieťa aj rodinu"

Mám podozrenie, že moje dieťa je závislé... Mám množstvo otázok... Neviem, ako ďalej ... Sprav prvý krok a príď, každú 1. sobotu v mesiaci o 16.00 hod, hľadáme riešenie v KLUBE RODIČOV pri Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. Informácie www.rodinaadrogy.estranky.sk.

Admin, 09.11.2011, 15:09, prečítané 1677xcelý článok

Podať pomocnú ruku vo chvíli, kedy sa cítite bezradní a neviete, čo ďalej...

Pre prípady núdze, krízových situácií i v rámci sociálnej prevencie Vám uvádzame do pozornosti nasledovné kontakty: Linka detskej istoty (LDI), Liga za duševné zdravie, Linka dôvery Nitra, Linka dôvery toxikomanov. Viac informácií v článku. Dôležitosť hraníc pri výchove v rámci KLUBU RODIČOV je dňa 3.3. 2012 (sobota) o 16.00 hod. v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom, Dukelských hrdinov 21 (budova za planetáriom, zadný vchod).

Admin, 28.02.2012, 15:01, prečítané 2009xcelý článok

Súpis knižného fondu a fondu DVD, CD pre folklór vedeného v ROS Nové Zámky

Regionálne osvetové stredisko poskytuje súpis knižného fondu a fondu DVD, CD pre folklór vedeného v ROS Nové Zámky. Materiál sa dá pod dohode študovať v priestore ROS Nové Zámky.

Admin, 17.03.2011, 12:59, prečítané 2231xcelý článok

©2008 Miroslav Šimunek