Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Zdieľané podujatia ::..


Paličkovaná čipka

Regionálne osvetové stredisko, Klub paličkovanej čipky pri Jednote dôchodcov v Nových Zámkoch, Klub paličkovanej čipky Priadky pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Bratislava Vás pozývajú na výstavu Paličkovaná čipka. Výstava je prístupná verejnosti do 4. 9. 2017 v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

Admin, 10.07.2017, 10:00, prečítané 25xcelý článok

FOTOTALENT 2017

Ďalší ročník fotografické výzvy je tu. Buďte kreatívni a jedineční! Základné kolo súťaže bude od 1. 5. 2017 do 15. 9. 2017. Možnosť zaslať na fototalent@terinvest.com. Téma: Premena vody v prírode, Radosť zo života, Mosty.

Admin, 19.06.2017, 14:31, prečítané 21xcelý článok

NA NAŠU NÓTU - stretnutie mladých muzikantov

Krajské osvetové stredisko v Nitre Vás pozýva aj tento rok mladých muzikantov na 5-dňový workshop pre detské a mládežnícke ľudové hudby NA NAŠU NÓTU pod vedením odborného garanta Michala Nogu. Prihlasovať sa môžete do 7. augusta 2017.

Admin, 16.06.2017, 13:21, prečítané 16xcelý článok

FACEBOOK

O našich aktivitách informujeme na stránke https://www.facebook.com/rosnz.sk

Admin, 13.06.2017, 15:55, prečítané 22xcelý článok

ZLATÝ VENIEC - súťaž speváckych zborov

Tribečské osvetové stredisko Vás pozýva na Krajskú súťaž dospelých speváckych zborov ZLATÝ VENIEC, ktorá sa bude konať 23. septembra 2017. Prosíme spevácke telesá z regiónu NZ, aby sa prihlásili do 30. júna!!!

Admin, 13.06.2017, 14:29, prečítané 17xcelý článok

PLSTENIE

V rámci projektu "Inšpirujme sa navzájom" dňa 6. 7. 2017 od 9:00 v priestoroch ZPMP Pod kopcom 75 realizuje ROS Nové Zámky tvorivé dielne zamerané na plstenie.

Admin, 13.06.2017, 14:06, prečítané 23xcelý článok

45. SPIŠSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi s Mestom Spišské Podhradie a Spišským salašom organizujú v dňoch 24. – 25. júna 2017 v Spišskom Podhradí, na Spišskom salaši 45. SPIŠSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI.

Admin, 06.06.2017, 09:16, prečítané 34xcelý článok

Oravské folklórne leto 2017

Aj toto leto bude na Orave bohaté pestrou ponukou folklórnych festivalov a podujatí, v ktorých sa uplatňuje tradičná ľudová kultúra. Deväť z nich opäť združilo v spoločnom mediálnom a prezentačnom projekte Oravské kultúrne stredisko, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Admin, 06.06.2017, 09:10, prečítané 42xcelý článok

Výtvarný kurz

Občianske združenie Slavica organizuje dňa 16.6.2017 v Nitre Výtvarný kurz Škola slovenského ornamentu.

Admin, 29.05.2017, 09:23, prečítané 35xcelý článok

Letný kurz zbormajstrov 2017

Národné osvetové centrum v Bratislave a Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote Vás pozývajú dňa 4. – 10. júla 2017 do Rimavskej Soboty. Kurz je určený pre dirigentov. Účastnícky poplatok 50,- eur. Osvedčenie o absolvovaní kurzu dostanú frekventanti. Uzávierka 8. 6. 2017. Kontakt: Mgr. Eleonóra Hunčagová.

Admin, 16.05.2017, 15:23, prečítané 38xcelý článok

Gratulácia

Srdečne gratulujeme tanečnej skupine Seniorka z Palárikova, ktorá postúpila do celoštátneho kola v tanečných choreografiách v súťaži Tanečný kolotoč s choreografiou Kankán.

Admin, 25.05.2017, 12:51, prečítané 51xcelý článok

AMFO 2017

Okresná postupová súťaž fotografov a fotografiek sa uskutočnila 16. marca až 20. apríla 2017. Krajská postupová súťaž je v termíne od 16. 6. 2017 v meste Komárno.

Admin, 16.06.2017, 08:21, prečítané 218xcelý článok

Detstvo bez násilia

V zmysle poslania Národného osvetového centra si Vás dovoľujeme informovať o webovej stránke www.detstvobeznasilia.gov.sk, ktorá začína realizovať aktivity komunikačnej kampane o problematike násilia páchaného na deťoch.

Admin, 18.11.2015, 14:31, prečítané 443xcelý článok

Ako nás nájdete???

Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky SNP 32, 940 62 Nové Zámky. Pri zadaní do prístroja GPS uvádzajte adresu SNP 4299/32 Nové Zámky. V prípade problémov nás kontaktujte telefonicky 035/6420265. Sme v tesnej blízkosti autobusovej a aj vlakovej stanici.

Admin, 11.05.2017, 11:17, prečítané 692xcelý článok

Spevník z obce Veľké Lovce

Regionálne osvetové stredisko Vám ponúka možnosť zakúpenia publikácie zberateľa a zostavovateľa zbierky Mariána Járeka - Slovenské ľudové piesne z Veľkých Loviec. Bližšie informácie a objednávky na tel. 0356420265.

Admin, 25.04.2013, 10:39, prečítané 1208xcelý článok

Trávnica

Regionálne osvetové stredisko Vám ponúka možnosť zakúpenia publikácie od Melichara Václava - Ľudové rečňovanky, hádanky a piesne z obce Trávnica. Bližšie informácie a objednávky na tel. 0356420265.

Admin, 26.04.2012, 09:35, prečítané 1556xcelý článok

" Informovanosť môže zachrániť dieťa aj rodinu"

Mám podozrenie, že moje dieťa je závislé... Mám množstvo otázok... Neviem, ako ďalej ... Sprav prvý krok a príď, každú 1. sobotu v mesiaci o 16.00 hod, hľadáme riešenie v KLUBE RODIČOV pri Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. Informácie www.rodinaadrogy.estranky.sk.

Admin, 09.11.2011, 15:09, prečítané 1645xcelý článok

Podať pomocnú ruku vo chvíli, kedy sa cítite bezradní a neviete, čo ďalej...

Pre prípady núdze, krízových situácií i v rámci sociálnej prevencie Vám uvádzame do pozornosti nasledovné kontakty: Linka detskej istoty (LDI), Liga za duševné zdravie, Linka dôvery Nitra, Linka dôvery toxikomanov. Viac informácií v článku. Dôležitosť hraníc pri výchove v rámci KLUBU RODIČOV je dňa 3.3. 2012 (sobota) o 16.00 hod. v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom, Dukelských hrdinov 21 (budova za planetáriom, zadný vchod).

Admin, 28.02.2012, 15:01, prečítané 1981xcelý článok

Súpis knižného fondu a fondu DVD, CD pre folklór vedeného v ROS Nové Zámky

Regionálne osvetové stredisko poskytuje súpis knižného fondu a fondu DVD, CD pre folklór vedeného v ROS Nové Zámky. Materiál sa dá pod dohode študovať v priestore ROS Nové Zámky.

Admin, 17.03.2011, 12:59, prečítané 2203xcelý článok

©2008 Miroslav Šimunek