Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Nediskriminácia a extrémizmus ::..


Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v Bratislave dňa 14. 01. 2015 uskutočnili besedy pre stredoškolskú mládež na tému ľudské práva, extrémizmus a nediskriminácia. Lektorom bol pozvaný odborník Mgr. Tomáš Földes. Na stretnutí oboznámil prítomných s činnosťou tejto inštitúcie, taktiež poskytol poznatky z problematiky dodržiavania a porušovania ľudských práv v praxi, aktivity smerovali k formovaniu tolerantných postojov k iným a k prekonávaniu predsudkov, k prevencii extrémizmu, xenofóbie a diskriminácie.

Admin
16.02.2015, 14:36

©2008 Miroslav Šimunek