Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Rómske farbičky ::..


Projekt bol slávnostne vyhodnotený 25. novembra 2014, kde odborná porota udelila nasledovné ocenenia: v I. kategórii (6-9 rokov) 1. miesto získal Martin Peregrin z Komjatíc, 2. miesto Leo Lakatoš z Tvrdošoviec, 3. miesto Alex Gubo z Dvorov nad Žitavou, 4. miesto Kevin Kovács zo Šurian a čestné uznanie bolo udelené Dominike Tatayovej z Palárikova. V II. kategórii (10-12 rokov) sa na 1. mieste umiestnil Dušan Lakatoš z Dvorov nad Žitavou, na 2. mieste Lajos Ružička z Kamenína, na 3. mieste Stephanie Lakatošová zo Svodína, na 4. mieste Monika Stojková z Palárikova a čestné uznanie získal Ivan Berky z Kolty. V III. kategórii (13-18 rokov) 1. miesto obsadil Karol Dráfi z Nových Zámkov, 2. miesto Denisa Bihari zo Zemného, 3. miesto Dominik Karvay z Komjatíc, 4. miesto Brenda Lakatošová zo Šurian a čestné uznanie získali: Nikoleta Lakatošová z Mane, Juraj Banda z Veľkých Loviec a za kolektívnu prácu Špeciálna ZŠ v Nových Zámkoch.

Admin
07.01.2015, 09:35

©2008 Miroslav Šimunek