Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Deň rodiny ::..


17. mája sa Regionálne osvetové stredisko zapojilo do celosvetového Dňa rodiny. V rámci záujmovej a umeleckej činnosti sa z regiónu predstavili Tvrdošovské mažoretky a detský divadelný súbor Bastriguli z Nových Zámkov. Za pomoci Slovenského Červeného kríža prebiehala osvetová práca pod názvom „Vieme poskytnúť prvú pomoc?“, kde súčasťou bola i prehliadka vozidla RZP (v spolupráci s FNsP v Nových Zámkoch). Ako si rozvíjať manuálne zručnosti a cit pre krásu ponúkali prítomným remeselnícke tvorivé dielne, kde si s neutíchajúcim záujmom mohli deti i rodičia vybrať z rôznorodých techník.

Admin
22.07.2014, 11:08

©2008 Miroslav Šimunek