Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: XV. znejúca pieseň ::..


XV. znejúca pieseň. V novozámockom kultúrnom dome sa v dňoch 30. 31. mája 2013 opäť rozozvučali piesne detských a mládežníckych speváckych zborov. Celoslovenský festival bol určený najmä pre maďarsky spievajúce zbory (podobne ako Mládež spieva pre zbory v slovenskom jazyku). Po trojročnej periodicite sa súťažne stretlo 17 zborov od Košíc až po Komárno. Odbornú porotu tvorili doc. Elena Šarayová-Kováčová (Bratislava), Judit Hartyányi (Budapešť) a Ferenc Sapszom ml. (Budapešť), ktorí počas dvoch dní hodnotili nielen výkony jednotlivých zborov súťažiacich v troch kategóriách, ale prihliadali aj k výkonom dirigentov zbormajstrov. Súčasťou programu boli aj výchovné koncerty určené pre deti, mládež, ale i širokú verejnosť. Štvrtkový večer patril komárňanskému komornému orchestru Comorra a v piatok popoludní Speváckemu zboru maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa. Vyvrcholením podujatia bol galakoncert spojený s vyhlásením výsledkov jubilejného XV. ročníka súťaže. Z regiónu Nové Zámky sa zúčastnil Spevácky zbor pri ZUŠ Štúrovo Primula, ktorý získal vo svojej kategórii zlaté pásmo a zároveň aj mimoriadnu cenu za najlepšie prednesenú skladbu súčasného skladateľa Údolie svitaní (Hajnalok Völgye). Hlavným organizátorom bola Republiková rada Csemadoku spolu s Maďarskou spoločnosťou priateľov hudby na Slovensku, spoluorganizátormi boli Oblastný výbor a Základná organizácia Csemadoku v Nových Zámkoch a Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch. Podujatie finančne podporili: Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Mesto Nové Zámky, Edit Bauer poslankyňa EP a Helena Szíjjártóová Nagyová.

Admin
24.06.2013, 14:15

©2008 Miroslav Šimunek