Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Prednáška ::..


Dňa 12. decembra 2011 Nitriansky samosprávny kraj a Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch v priestoroch SOŠ hotelových služieb a obchodu realizovalo v rámci sociálnej prevencie interaktívne vzdelávacie stretnutie s mediátorom, psychiatrom a odborníkom v oblasti multikultúry, MUDr. Petrom Hunčíkom. Nosnou témou bola prevencia a riešenie etnických konfliktov. Podujatie v sebe zahŕňalo prednášku na uvedenú tému a praktickú časť formou tréningu, kde si prítomní mohli na "vlastnej koži" vyskúšať riešenie konfliktnej situácie. Zúčastnili sa ho študenti zo Strednej zdravotníckej školy z Nových Zámkov a SOŠ hotelových služieb a obchodu.

Admin
19.12.2011, 10:33

©2008 Miroslav Šimunek