Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Hviezdoslavov Kubín ::..


Dňa 22. marca 2011 sa v Regionálnom osvetovom stredisku konalo obvodné kolo 57. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre 4.– 6. kategóriu. Predsedom poroty bol Mgr. Štefan Veršeghy, ktorý spolu s PaedDr. Janou Garajovou a PaedDr. Annou Roškovou hodnotili výkony recitátorov. Víťazi postupujú na krajskú prehliadku, ktorá sa uskutoční 28. apríla v Topoľčanoch. Výsledky: IV. kat. poézia: 1. Tomáš Jagelka – postup na krajské kolo, 2. Diana Ferencová – postup na krajské kolo na návrh poroty, 3. Alexandra Žatková. IV. kat. próza: 1. Petra Ondrišáková – postup na krajské kolo, 2. Niki Böjtösová, 3. Peter Kriška.

Admin
23.03.2011, 10:53

©2008 Miroslav Šimunek