Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Hviezdoslavov Kubín ::..


Regionálne osvetové stredisko usporiadalo 18. marca 2011 v Dome Matice slovenskej obvodné kolo 57. ročníka recitačnej sú»aľe Hviezdoslavov Kubín pre 1. – 3. kategóriu. Porotu tvorili Mgr. Branislav Matuąčin, PaedDr. Jana Garajová a Mgr. Miroslava Kozárová. Ví»azi postupujú na krajskú prehliadku, ktorá sa uskutoční 10. mája v Topoµčanoch. Výsledky: I. kat. poézia: 1. Richard Marík (Z© Devínska, Nové Zámky) – postup na krajské kolo, 2. Vivien Zlatinská (Z© Mojzesovo - Černík), 3. Terétia Mrázová (Z© Bánov), ČU: Marian Seman (Z© Adyho, ©túrovo). I. kat. próza: 1. Jakub Červený (CZ© A. Bernoláka Nové Zámky) – postup na krajské kolo, 2. Jakub Malík (Z© Bernolákova, ©urany) – postup na krajské kolo na návrh poroty, 3. Nina Moldová (Z© Hradná, Nové Zámky), ČU: Oµga Koleva (Z© Adyho, ©túrovo). II. kat. poézia: 1. Diana Trnkusová (Z© Mojzesovo – Černík) – postup na krajské kolo, 2. Daniela Červená (CZ© A. Bernoláka, Nové Zámky), 3. Alexandra Filipovičová (Z© O. Cabana, Komjatice). II. kat. próza: 1. Filip Srnka (Z© Adyho, ©túrovo) – postup na krajské kolo, 2. Adriana Bieliková (Z© Nábreľná, Nové Zámky). 3. Valter Szűcs (Z© J. Stampayho, Gbelce), 3. Katarína Tamaąkovičová (Z© O. Cabana, Komjatice), ČU: Karin Andráąiková (Z© Devínska, Nové Zámky). III. kat. poézia: 1. Renáta Uhrová (Z© Mojzesovo – Černík) – postup na krajské kolo, 2. Zuzana Rakuąanová (Z© Devínska, Nové Zámky), 3. Natália Bujáková (Z© J.A.Komenského, Tvrdoąovce). III. kat. próza: 1. Kamila Halámková (Z© Nábreľná, Nové Zámky) – postup na krajské kolo, 2. Natália Nagyová (Z© Mojzesovo – Černík).

Admin
21.03.2011, 12:34

©2008 Miroslav ©imunek