Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Detský javiskový sen ::..


Okresná súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti scénických miniatúr divadla dospelých hrajúcich pre deti sa uskutočnila 1. marca 2011 v priestoroch MO MS Nové Zámky. Odborná porota Mgr. Miroslava Kozárová, Mgr. Miroslava Valovičová, Mgr. Dagmar Čerháková hodnotila DDS Basrtiguly – Blchy (13 členov), DS pri Obecnom úrade v Černíku – Láska čistá (20 členov) a Ochotnícky divadelný súbor Úsmev zo Semerova – Na skle maľované (45 členov). V kategórii b) súťaž kolektívov (súborov) - žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a I. až V. ročníka osemročných gymnázií (vo veku od 6 do 15 rokov, vrátane): 1. miesto – DDS Bastriguly – postup na krajskú prehliadku, 2. miesto - DS pri Obecnom úrade v Černíku. V kategórii d) súťaž kolektívov (súborov) - dospelé alebo mládežnícke divadlá hrajúce pre detského diváka, (vek od 16 rokov): 1. miesto - Ochotnícky divadelný súbor Úsmev zo Semerova - postup na krajskú prehliadku.

Admin
14.03.2011, 13:35

©2008 Miroslav Šimunek