Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Niečo o nás ::..

Vyberte si kategóriu:


Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky
Literárne aktivity

Ak inklinujete k poézii a radi čítate, alebo píšete možno vlastné básne, je týchto pár riadkov venovaných pre Vás.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Recitátori a kolektívy svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širšiu verejnosť. Súťaž je organizovaná v niekoľkých úrovniach.

RECITAČNÁ SÚŤAŽ MIHÁLYA TOMPU

Podobne ako Hviezdoslavov Kubín - je celoštátna postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Účastníci recitujú v maďarskom jazyku. Účastníci sa delia na vekové kategórie: žiaci ZŠ 1-3 ročník, žiaci ZŠ 4-6 ročník, žiaci ZŠ 7-9 ročník, žiaci SŠ a gymnázií od kvinty, poslucháči VŠ a dospelí. Samostatnú kategóriu tvoria zhudobnené básne, ktoré môžu spievať aj jednotlivci - starší ako 12 rokov, ako aj skupiny. Celoštátne kolo sa koná každý rok v rodisku básnika Mihálya Tompu.

SÚŤAŽ ZLATY DONČOVEJ

IV. ročník súťaže vlastnej literárnej tvorby. Organizátorom je Krajské osvetové stredisko v Nitre.

BENIAKOVE CHYNORANY

Súťažná prehliadka recitátorov poézie. Venuje sa umeleckému slovu.

DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA

Je venovaná deťom, ktoré sa sami pokúšajú vymýšľať nové rozprávky.

AUTORSKÝ TEXT ROKA

Súťaž je určená pre autorov dramatických textov, píšucich pre súčasné amatérske divadlo.

LITERÁRNY ZVOLEN

Celoštátna postupová súťaž literárnej tvorby autorov. Cieľ súťaže je vzdelávať mladých autorov a tiež zhodnotiť ich tvorbu.

MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA

Súťaž je tematicky voľná. Každý zúčastnený autor môže zaslať 1 poviedku, ktorá ešte nebola publikovaná.

Viac informácií o literárnych aktivitách je tiež možné získať na webových stránkach www.nocka.sk, alebo www.muza.websity.sk.hore

©2008 Miroslav Šimunek