Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Celoštátna súťaž 2018 - Tanečný kolotoč ::..


Je jediná postupová súťaž, ktorá umožňuje tanečným krúžkom účasť v súťaži a tým aj k ich stabilnejšej a kvalitnejšej práci. Je určená pre všetky kluby, skupiny, súbory, krúžky a jednotlivcov moderného a módneho tanca, ktoré nie sú členmi v žiadnej z tanečných organizácií ako je SZTŠ, IDO, SUTTS, AmaS. Tanečná plocha min. 8 x 6 m. Hudobné nahrávky je potrebné poslať vo formáte mp3 v čo najvyššej kvalite spolu s prihláškou. Tanečné kategórie: 1. Disco choreografie. Choreografie v ktorých dominuje disco tanečný štýl. Dĺžka choreografie: do 4 minút. 2. Hip-hop a break dance choreografie. Choreografie, v ktorých dominujú tanečné štýly hip-hop, break dance, ... Dĺžka choreografie: do 4 minút. 3. Scénické a show choreografie. Choreografie vychádzajúce z tanečných techník: modern dance, balet , jazz dance. Tanečná produkcia s jasne definovanou témou, muzikálový tanec, tanečné epizódy, scénky. Choreografie revuálneho typu - kabaret, revue, paródia... Môže byť použitý akýkoľvek tanečný štýl. Dĺžka choreografie: do 4 minút. 4. Open choreografie. Choreografie, v ktorých môže byť použitý akýkoľvek štýl, kombinácia viacerých tanečných štýlov. Dĺžka choreografie do 4 minút. 5. Tance iných národov. Patria sem všetky tance iných národov - národné tance ako napr. rómsky, írsky, Country, Latino a pod.. Časový limit do 4 minút. 6. Mažoretky a roztlieskavačky. Do tejto skupiny patria všetky choreografie tanečných ukážok mažoretiek a roztlieskavačiek s časovým limitom do 4 minút. V každej tanečnej a vekovej kategórii sa bude hodnotiť zvlášť malá choreografia – t.j. maximálne 3 tanečníci a veľká choreografie 4 a viac tanečníkov. Vekové kategórie: I. - do 6 rokov (MŠ), II. - vo veku 6-10 rokov (1. stupeň ZŠ), III. - vo veku 10-15 rokov (2. stupeň ZŠ), IV. - mládež vo veku od 15 rokov, V. - dospelí nad 20 rokov a seniori nad 50 rokov. Súťažná kategória sa určí podľa najstaršieho člena kolektívu. Mladší sa môžu prezentovať v staršej vekovej kategórii, ale neplatí to opačne! Krajské kolo 18. 4. 2018 v Nitre.

Admin
02.10.2018, 13:59

©2008 Miroslav Šimunek