Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Vansova Lomnička ::..


Festival umeleckého prednesu v poézii a v próze žien, pokračuje v tradícii pestovania vzťahu žien k umeleckému slovu, tak ako sa o to celý život snažila spisovateľka Terézia Vansová. Cieľom je podporovať rozvoj umeleckého prednesu žien na Slovensku a vytvárať priestor na ich umeleckú sebarealizáciu. Festival má celoslovenskú pôsobnosť s postupovými kolami, ktoré sa konajú od začiatku roku 2010 a vyvrcholia finálovým kolom. Únia žien Slovenska Bratislava – krajská organizácia Nitra, Nitriansky samosprávny kraj a Krajské osvetové stredisko v Nitre usporiadali 8. marca 43. ročník festivalu umeleckého prednesu v poézii a v próze žien. Po úvodnom slove pána Antona Živčica – člena poroty, ktorý zaželal všetkým ženám len to najlepšie a najkrajšie ku Dňu žien, dostal priestor umelecký prednes. Súťažilo sa v poézii a próze v dvoch vekových kategóriách – od 16 do 25 rokov a od 25 rokov. Celkove súťažilo 16 súťažiacich, ktoré posudzovala odborná porota v zložení Anton Živčic, Eva Hlaváčová a Martina Majerníková. Novozámocký región reprezentovali Mária Kubátková, Ľudmila Mudráková, Monika Podolanová, Božena Návojská a Anna Sládkovičová, ktorá získala v poézii 2. miesto a v próze 1. miesto. Všetkým zúčastneným recitátorkám srdečne blahoželáme a víťazke prajeme veľa úspechov na celoslovenskom kole. Vladimíra Malperová

Admin
10.03.2010, 09:07

©2008 Miroslav Šimunek