Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Uvedenie knižného titulu Čaro Vianoc do života ::..


Národné osvetové centrum v Bratislave, Národné múzeum a Národná knižnica spolu so Združením miest a obcí Slovenska vyhlásilo výsledky na Celoštátnej súťaži o najlepšiu kroniku 2009 dňa 3. 12. 2009 v Bystričke pri Martine. Prvé miesto z kategórie monografie získal titul Komjatice 1256 - 2006. Jeho zostavovateľmi boli pán Štefan Cifra, šéfredaktor časopisu Národná osveta a pani Ing. Viera Vrabcová. Textová časť má takmer 800 strán a opiera sa o 400 členný kolektív autorov. Z kategórie kultúrno - historická publikácie získal prvé miesto titul Historické cintoríny Palárikovo. Jeho autormi sú Imrich Szabó a Jaroslav Nemeš. Rozsah 250 strán. Druhé miesto v kategórii kultúrno - historická publikácia získal titul Črepiny z histórie Tvrdošoviec od Františka Budu, pozostávajúci z troch podtitulov: História židovskej náboženskej obce, História pošty, Železnica a Spolok Tvrdošovských železničiarov. Rozsah 400 strán. V kategórii kultúrno- historický materiál regiónu získal Čestné uznanie titul Mikroregión Termál- Podhájska. Z kategórie kultúrno - historická mapa získala druhé miesto Mapa obce Komjatice. Z kategórie zbierka ľudovej slovesnosti získal tretie miesto titul S piesňou na perách - Palárikovo od Imricha Szabóa. Za prítomnosti primátora mesta Nové Zámky Ing. Gejzu Pischingera a riaditeľky KOS v Nitre Mgr. Daniely Gundovej predstavila riaditeľka ROS v N. Zámkoch celoslovenské víťazné tituly, medzi ktoré zaradila práve vydávanú publikáciu ROS s názvom Kultúrna topografia mesta a regiónu Nové Zámky - Čaro Vianoc. Ďakujeme touto cestou ešte raz autorom týchto diel za ich mravenčiu prácu, ako aj zostavovateľom kníh, ale hlavne vydavateľom a finančným podporovateľom za ich úsilie na zachovaní kultúrneho dedičstva.

Admin
19.01.2010, 15:09

©2008 Miroslav Šimunek