Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Prednáška ::..


Regionálne osvetové stredisko a Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Nových Zámkoch uskutočnili prednášku Trestnoprávna zodpovednosť pod vedením preventistu npor. Mgr. Miroslava Žichlu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch dňa 15. mája 2017 o 9.00 hodine. Zriaďovateľom ROS Nové Zámky je Nitriansky samosprávny kraj. Kontakt 035/6420265, 0905/425732.

Admin
16.05.2017, 11:01

©2008 Miroslav Šimunek