Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: JAR SLOVENSK0HO NÁRODA ::..


Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine pripravilo v dňoch 21.9.2015 – 9.10.2015 výstavu Jar slovenského národa pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Na vernisáži sa zúčastnili študenti ZŠ na Devínskej a Mostnej ulici v Nových Zámkoch. Široká verejnosť mala možnosť hlbšie nazrieť do života Ľudovíta Štúra i celej štúrovskej generácie. Výstavu si prišlo pozrieť množstvo študentov z Katolíckej spojenej školy v Nových Zámkoch, zo Základnej školy Ondreja Cabana v Komjaticiach, ako aj Základná škola Dvory nad Žitavou. Svojou návštevou nás poctili študenti zo Strednej odbornej školy na Jesenského ulici, Strednej odbornej školy stavebnej a Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch.

Admin
21.10.2015, 08:33

©2008 Miroslav Šimunek