Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Príčina a prevencia kriminality ::..


V priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch sa dňa 10.02.2015 konali dve po sebe nasledujúce besedy na tému: „Príčina a prevencia kriminality“. Stretnutia sa zúčastnili žiaci zo Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu a žiaci zo Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch. Besedovali s vyšetrovateľkou Mgr. Adrianou Grupáčovou.

Admin
16.02.2015, 14:39

©2008 Miroslav Šimunek