Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Ľudské práva, extrémizmus, nediskriminácia ::..


30.4. 2014 sa v ROS Nové Zámky uskutočnili besedy pre stredoškolskú mládež na tému ľudské práva, extrémizmus a nediskriminácia. Lektormi boli pozvaní odborníci zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Bratislave. Na stretnutí oboznámili prítomných s činnosťou tejto inštitúcie, taktiež poskytli poznatky z problematiky dodržiavania, resp. porušovania ľudských práv v praxi, aktivity smerovali k formovaniu tolerantných postojov k iným a k prekonávaniu predsudkov, k prevencii extrémizmu, xenofóbie a diskriminácie.

Admin
22.07.2014, 11:07

©2008 Miroslav Šimunek