Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Pseudodrogy ::..


ROS Nové Zámky v spolupráci s OZ STORM Nitra realizovali 17.2.2014 stretnutia pre mládež na tému pseudodrogy. Besedy sa zúčastnili študenti z novozámockých stredných škôl.

Admin
22.07.2014, 11:05

©2008 Miroslav Šimunek