Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Súťažná prehliadka Zlatý veniec ::..


Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch s príspevkom Nitrianskeho samosprávneho kraja a dotáciou Grantového systému MK SR 2013 usporiadalo 27. októbra 2013 v rímsko-katolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch VIII. ročník Krajskej súťažnej prehliadky chrámových speváckych zborov pôsobiacich v Nitrianskom samosprávnom kraji. Okres Nové Zámky zastupovali na súťaži dva spevácke zbory. Zlaté pásmo vyhral spevácky zbor Enthea z Nových Zámkov a bronzové pásmo získal spevácky zbor Leticia z Veľkých Loviec. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu.

Admin
31.10.2013, 10:41

©2008 Miroslav Šimunek