Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Celodenný výlet ::..


Dňa 14.6. 2013 Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch pri príležitosti DŇA RODINY zorganizovalo výlet do regiónu okresu Nové Zámky. Prvá zastávka bola v ľudovom dome vo Veľkých Lovciach, kde nás už čakal ujo Jožko Galbavý, majiteľ tohto ľudového bývania a prekrásneho dedičstva, ktoré mu zachovali jeho predkovia. Po prehliadke sme sa spolu s deťmi a ich rodičmi presunuli na známe pútnické miesto v katastri obce Pozba, a p. riaditeľka ROS v Nových Zámkoch PhDr. Marta Šimo-Svrčeková predstavila publikáciu, ktorú vydala spolu s kolektívom koncom minulého roka s názvom Sakrálne pamiatky regiónu a mesta Nové Zámky.Po krátkom predstavení tejto knižky privítala duchovného otca z farnosti Radava p. Štefana Kováča, ktorý odslúžil svätú omšu za všetkých prítomných. Nášmu výletu do regiónu prispelo aj mimoriadne krásne počasie, ktoré nás mohlo pozvať do blízkeho a veľmi známeho Termálneho kúpaliska v Podhájskej, čo sa napokon aj stalo skutočnosťou. V popoludňajších hodín sa 70 veselých a usmiatych tvárí s bohatými zážitkami vrátilo späť do Nových Zámkov.

Admin
24.06.2013, 14:30

©2008 Miroslav Šimunek