Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: SLOVENSKÁ KRONIKA 2012 ::..


7. ročník celoštátnej súťaže SLOVENSKÁ KRONIKA 2012 o najlepšiu kroniku, monografiu obce a mesta a publikáciu o kultúrnom dedičstve, kultúrnoturistický a kultúrnoinformačný materiál, zbierku ľudovej slovesnosti, povestí a ľudových rozprávok, textov ľudových piesní a slovník nárečia. Uzávierka 31. 10. 2012. Hlavný usporiadateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum. INFORMÁCIE: Elektronické verzie štatútu a prihlášky: www.nocka.sk/narodna-osveta. Štefan Cifra, hlavný manažér a predseda odbornej poroty súťaže, šéfredaktor Národnej osvety, mobil: 0911 543 167, redakcia: 02/20 471 242, e-mail: stefan.cifra@nocka.sk, narodnaosveta@nocka.sk. PhDr. Igor Krištek, CSc., čestný prezident súťaže, predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti, mobil: 0905 766 050, e-mail: igorkristek@centrum.sk. PhDr. Dáša Daneková, predsedníčka subkomisie kroník, vedúca Odbornej sekcie kronikárstva a regionalistiky Muzeálnej slovenskej spoločnosti, mobil: 0918 156 622, tel. práca: 043/4221455, tel. doma: 043/4230743, e-mail: dasa.danekova@gmail.com.

Admin
20.12.2012, 09:38

©2008 Miroslav Šimunek