Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: K prameňom tradícií – odborný seminár ::..


Krajské osvetové stredisko v Nitre uskutočnilo stretnutie v rámci vzdelávacích seminárov určených pre vedúcich folklórnych kolektívov. Stretnutie sa uskutočnilo 15. októbra 2011 od 10.00 do 16.00 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch. Seminár bol zameraný na techniku, terminológiu a metodiku výučby ľudového tanca. Lektormi boli Ing. Martin Olejár a Mgr. Kristína Olejárová. Vzdelávanie bude prebiehať cyklicky o čom Vás budeme vopred informovať.

Admin
21.10.2011, 12:20

©2008 Miroslav Šimunek