Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Štúrov Zvolen ::..


Dňa 3. mája 2011 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre konala krajská súťaž v rétorike Štúrov Zvolen. Patrik Öszi zo SOŠ obchodu a služieb na Zdravotníckej ulici v Nových Zámkoch a Ľubica Molnárová z OA Šurany získali čestné uznania a Filip Oravec z OA Šurany sa umiestnil na 3. mieste. Srdečne blahoželáme.

Admin
06.05.2011, 11:07

©2008 Miroslav Šimunek