Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Prednáška ::..


Nitriansky samosprávny kraj a Regionálne osvetové stredisko pripravili dňa 19.4. 2011 prednášku z cyklu sociálnej prevencie pod názvom „Interakcia osobnosti a prostredia“, ktorá prebiehala v priestoroch ROS v Nových Zámkoch. Prednášateľkou bola PaedDr. Terézia Strédl, univerzitná pedagogička, odborníčka v oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky. Forma prednášky, prezentácia, ako i samotný obsah boli pre tínedžerov zo ZŠ G. Czuczora a Strednej odbornej školy - Szakközépiskola v Nových Zámkoch aj napriek rozsiahlosti témy doslova „šité na mieru“. Prednášateľka zaujala prítomných najmä informáciami z oblasti medziľudských vzťahov, správnej životosprávy, alkoholizmu a vplyvu užívania drog.

Admin
06.05.2011, 09:37

©2008 Miroslav Šimunek