Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Seminár - Tradičná ľudová kultúra- Dedičstvo alebo umenie? ::..


Prednášateľ Vladimír Kyseľ informoval viac ako tridsať poslucháčov o základnej štruktúre tradičnej ľudovej kultúry. Tento program vyhlásilo UNESKO, podľa ktorého sa budú spracovávať jednotlivé kritériá ľudovej kultúry priamo v jednotlivých obciach. Jednalo sa tak o metodiku skúmania, ako aj o štruktúru.

Admin
31.05.2010, 15:49

©2008 Miroslav Šimunek