Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Insitná tvorba v regióne Nové Zámky ::..


Výstava obsahuje viac ako sedemdesiat malieb a viac ako sedemdesiat plastík, ktoré dokumentujú priam s láskavosťou dôverného rozprávača osobne prežité zážitky z ľudového zvykoslovia, ako aj života na našom novozámockom vidieku. Na slávnostnej vernisáži výstavy sa zúčastnili deti a vnuci pani Bartuszovej, ktorá pred 20 –rokmi zomrela, ďalej pán František Filaga, ktorý ako ďalší vystavujúci autor svojou realistickou maľbou dokumentuje niekdajší život na vidieku.

Admin
31.05.2010, 15:42

©2008 Miroslav Šimunek