Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Prečo som na svete rád/rada ::..


Celoslovenský protidrogový výtvarný projekt s medzinárodnou účasťou - kľúčový projekt Ministerstva kultúry SR k prevencii drogových závislostí. Ciele súťaže: • zdôrazniť prioritný význam primárnej prevencie drogových závislostí so zameraním na legálne drogy (alkohol, tabak, lieky...) a ilegálne drogy • na princípe rovesníckeho pôsobenia posilňovať hodnotový systém mládeže; • pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja; • celoštátnou putovnou výstavou iniciovať iné tematické protidrogové edukačné aktivity; prispievať k pozitívnemu zviditeľňovaniu Slovenskej republiky v zahraničí.

Admin
18.05.2010, 09:51

©2008 Miroslav Šimunek