Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Hviezdoslavov Kubín 2010 ::..


Okresné kolo 56. ročníka celoątátnej postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2010 sa konalo 16. marca 2010, v MO MS Nové Zámky, Nábreľná 24. Porota: Mgr. Ingrid Zachorecová, Mgr. art. Juraj Loj, Mgr. art. Juraj Hrčka. Počet sú»aľiacich: 1. kat. – poézia: 3, 1. kat. – próza: 4, 2. kat. – poézia: 5, 2. kat. – próza: 6, 3. kat. – poézia: 2, 3. kat. – próza: 5, Rec. kol. – 20 Výsledky: I. kat. poézia: 1. Daniela Červená (CZ© A. Bernoláka Nové Zámky) – postup na krajské kolo 2. Dávid Halász (Z© Gbelce) 3. Adam ©utka (Z© SNP ©urany) I. kat. próza: 1. Jakub Červený (CZ© A. Bernoláka Nové Zámky) – postup na krajské kolo 2. Nicol Csikósová (Z© Nábreľná, Nové Zámky) – postup na krajské kolo na návrh poroty 3. Kristína Teplanová (Z© Mojzesovo – Černík) ČU: Marián Seman (Z© Adyho, ©túrovo) II. kat. poézia: 1. Alexandra Filipovičová (Z© Komjatice)– postup na krajské kolo 2. Renáta Uhrová (Z© Mojzesovo – Černík) 3. Miriam Orąoąová (Z© Adyho, ©túrovo) II. kat. próza: 1. Filip Srnka (Z© Adyho, ©túrovo) – postup na krajské kolo 2. Ján Komora (Gymnázium ©urany) – postup na krajské kolo na návrh poroty 3. Jaroslava ®ačiková (Z© Palárikovo) ČU: Diana Trnkusová (Z© Mojzesovo – Černík) III. kat. poézia: 1. Michaela Juhászová (Z© Hradná, Nové Zámky) – postup na krajské kolo 2. Bianka Tureková (Z© Adyho, ©túrovo) III. kat. próza: 1. Petra Ondriąáková (Gymnázium Nové Zámky) – postup na krajské kolo 2. Monika Gaąparovská (Z© Devínska, Nové Zámky) – postup na krajské kolo na návrh poroty 3. Laura Czuczorová (Z© Adyho, ©túrovo) 3. Marek Tinlandy (Z© Nábreľná, Nové Zámky) Recitačný kolektív: DSS Bastriguly (Z© Devínska, Nové Zámky) – postup na krajské kolo. V Nových Zámkoch, dňa 17. 3. 2010. Vypracovala: Mgr. Vladimíra Malperová

Admin
25.03.2010, 15:37

©2008 Miroslav ©imunek