Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Niečo o nás ::..

Vyberte si kategóriu:


Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky
Divadlo

Určite každý z nás aspoň raz za život navštívil divadlo a na doskách divadelného javiska uvidel divadelnú hru či operu. Veľa krát je výsledná divadelná hra odmenou za niekoľko mesačné cvičenie hercov. Ak venujete svoj drahocenný čas pre nácviky divadla, sú nasledovné riadky určené práve pre Vás.

EDU-ART: TVORIVÉ DIVADELNÉ DIEĽNE

Rada pre neprofesionálne divadlo s organizátormi celoštátnych postupových prehliadok a s Národným osvetovým centrom v Bratislave organizujú sústavu vzdelávacích podujatí. Vzdelávacie podujatia prebehli na celoštátnej prehliadke alternatívneho divadla v Levoči, celoštátnej prehliadke činoherného divadla v Tlmačoch a Scénickej žatve v Martine.

CELOŠTÁTNE POSTUPOVÉ PREHLIADKY

Detská dramatická tvorivosť Zlatá priadka Šaľa.
Celoštátna prehliadka alternatívneho divadla v Levoči.
Celoštátna prehliadka činoherného divadla Tlmačské činohranie.
Celoštátna prehliadka divadla dospelých hrajúcich pre deti Divadlo a deti Rimavská Sobota.
Scénická žatva v Martine.
Na celoslovenské postupové prehliadky je potrebné sa nominovať z krajskej prehliadky.

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PREHLIADKY PRE NITRIANKSY KRAJ

Detský javiskový sen Šaľa.
Krajská postupová prehliadka pre detskú dramatickú tvorivosť a divadlo dospelých hrajúcich pre deti.
Divadelné dni pod Slovenskou bránou.
Krajská postupová prehliadka pre činoherné divadlo a alternatívne divadlo.

ZLATÁ PRIADKA - ŠAĽA

Celoštátna postupová prehliadka súborov a sólistov divadla hraného deťmi (činoherné divadlo, bábkové divadlo, hudobno-dramatické divadlo, pohybové divadlo a pantomimické divadlo). Najlepšie kolektívy a sólisti postupujú na Scénickú žatvu.

ALTERNATÍVNE DIVADLO

Celoštátna prehliadka alternatívneho divadla v Levoči pod názvom EXIT 08 je koncipovaná pre divadelné súbory a jednotlivcov v nekonvenčných divadelných druhoch, žánroch a poetikách - malé javiskové formy, pohybové divadlo, hudobné divadlo, pantomíma, monodráma, pouličných produkciách, performanciám a podobne. Najlepšie kolektívy a sólisti postupujú na Scénickú žatvu.

ČINOHERNÉ DIVADLO

Celoštátna postupová prehliadka amatérskeho činoherného divadla Tlmačské činohranie je koncipovaná pre amatérske divadelné súbory dospelých, ktoré reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé publikum. Najlepšie kolektívy a sólisti postupujú na Scénickú žatvu.

DIVADLO DOSPELÝCH HRAJÚCICH PRE DETI

Celoštátna postupová súťaž a súťažná prehliadka Divadlo a deti v Rimavskej Sobote je určená pre súbory a sólistov hrajúcich pre deti v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla. Najlepšie kolektívy a sólisti postupujú na Scénickú žatvu.

SCÉNICKÁ ŽATVA

Scénická žatva je vrcholný celoštátny festival so zahraničnou účasťou s jednoročnou periodicitou. Tento rok sa konal v Martine. Žatva je vyvrcholením sezóny amatérskeho divadla a umeleckého prednesu zo všetkých druhov a žánrov činoherného a hudobného divadla, divadla mladých i poézie, detskej dramatickej tvorivosti, recitátorov a sólistov v scénických miniatúrach.

NÁRODNÁ DIVADELNÁ DIEĽNA

Stretnutie slovenských amatérskych a profesionálnych divadelníkov v Levoči.

FESTIVAL A. JURKOVIČOVEJ

Celoslovenská prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov s inscenáciami slovenskej a svetovej dramatickej tvorby, mapuje postavenie a poslanie ženy v spoločnosti, ktorá nominuje víťazov na Scénickú žatvu.

PALÁRIKOVA RAKOVÁ

Celoštátna tematická súťažná divadelná prehliadka zameraná na pôvodnú slovenskú dramatickú tvorbu. Najlepšie kolektívy postupujú na Scénickú žatvu.

JÓKAIHO DNI / PODUNAJSKÁ JAR

Festival maďarských detských a dospelých divadelných súborov na Slovensku. Súčasťou programu je aj recitačná súťaž. Najlepšie kolektívy a sólisti postupujú na Scénickú žatvu.

DIVADELNÝ TREBIŠOV

Je to prehliadka amatérskeho a činoherného divadla so zameraním divadelnej hry na dedinskú tematiku. Najlepšie kolektívy postupujú na Scénickú žatvu.

FESTIVAL GORAZDOV MOČENOK

Celonárodný festival kresťanského divadla s možnosťou postupu na Scénickú žatvu.

PAN - FESTIVAL PANTOMIMI A POHYBOVÝCH DIVADIEL

Najlepšie kolektívy a sólisti v oblasti pantomímy postupujú na Scénickú žatvu.

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH SV. FR. SALESKÉHO V NITRE

Festival obsahuje nasledovné aktivity: workshop drámy, workshop výtvarného umenia (maliarstva), seminár s názvom Kultúra nepočujúcich, výstavu, divadelné predstavenia, ako aj výstupy z festivalu - knižnú publikáciu, CD-ROM o festivale, video film a pod. Ďalšie zaujímavé informácie o divadle nájdete na www.nocka.sk, alebo www.dosky.sk.hore

©2008 Miroslav Šimunek