Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Krajská súťaž 2018 - Mládež spieva ::..


49. ročník celoštátnej súťaže Mládež spieva bude mať krajské kolo v Nových Zámkoch dňa 28. marca 2018. Súťaž sa koná každé dva roky, vždy v párnych rokoch (v nepárnych rokoch je súťaž a prehliadka zameraná na detské spevácke zbory). Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky mládežnícke spevácke zbory pôsobiace na území Slovenskej republiky, ktoré spravidla pracujú na základných umeleckých školách a základných školách. V roku konania postupovej súťaže môžu členovia súťažiacich speváckych zborov dosiahnuť vek maximálne 20 rokov. Maximálny možný počet spevákov v zbore je stanovený na 42 spevákov. Minutáž súťažného vystúpenia je 10 – 14 minút čistej hudby. Súčasťou súťažného vystúpenia musí byť jedna povinná skladba. Súťažiaci kolektív si môže vybrať jednu z týchto skladieb: Bartolomej Urbanec – Lúčne spevy (pre dievčenské spevácke zbory), Eugen Suchoň – Keď sa Slovák (pre miešané speváckezbory), Eugen Suchoň – Bodaj by vás (pre miešané spevácke zbory).

Admin
02.10.2018, 14:01

©2008 Miroslav Šimunek