Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Celoštátna súťaže 2018 - Výtvarné spektrum ::..


Súťaž a výstava je určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých, nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Súťažné kategórie: Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov; Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov; Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov; Kategória D: autori vo veku od 15 rokov výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – insitná tvorba (art brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.). Súťaž podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.). Je založená na dobrovoľnej činnosti jednotlivcov alebo členov združení (klubov) a spolkov amatérskych výtvarníkov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať ich výtvarné aktivity, vyhľadávať, podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do tohto súťažného hnutia v rámci celého Slovenska.

Admin
04.12.2017, 14:01

©2008 Miroslav Šimunek