Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Celoštátna súťaže 2018 - Cineama ::..


Celoštátna postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách. Okrem vekovej kategorizácie sa súťaž koná aj v rôznych žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. Súťaž nie je tematicky zameraná. CINEAMA je jediná možnosť komplexnej verejnej prezentácie amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Súčasťou súťaže je vzdelávacia časť, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých filmových diel. Súťaž sa rozdeľuje na 3 skupiny: I. skupina: A – autori do 16 rokov, II. skupina: B – autori do 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov film. vysokých škôl), III. skupina: C – autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov film. vysokých škôl). V prípade záujmu kontaktovať Bc. Zoltán Mátyus, regionálne osvetové stredisko Nové Zámky.

Admin
04.12.2017, 12:56

©2008 Miroslav Šimunek