Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Detstvo bez násilia ::..


V zmysle poslania Národného osvetového centra si Vás dovoľujeme informovať o webovej stránke www.detstvobeznasilia.gov.sk, ktorá začína realizovať aktivity komunikačnej kampane o problematike násilia páchaného na deťoch. Webovú stránku spustilo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS pre RPNnD) – organizačná súčasť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je gestorom plnenia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Cieľom komunikačnej kampane je zvyšovať povedomie o tejto problematike a o možnostiach pomoci.

Admin
18.11.2015, 14:31

©2008 Miroslav Šimunek