Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Podať pomocnú ruku vo chvíli, kedy sa cítite bezradní a neviete, čo ďalej... ::..


Podať pomocnú ruku vo chvíli, kedy sa cítite bezradní a neviete, čo ďalej... Pre prípady núdze, krízových situácií i v rámci sociálnej prevencie Vám uvádzame do pozornosti nasledovné kontakty: Linka detskej istoty (LDI) pracuje pri Slovenskom výbore pre UNICEF a ako jediná poradenská linka pracuje v nepretržitej prevádzke vrátane víkendov a sviatkov, je bezplatná, anonymná a odborne garantovaná. Jej hlavným cieľom je možnosť okamžitého telefonického kontaktu dieťaťa pri potrebe komunikácie alebo konkrétnej pomoci v krízovej alebo stresujúcej situácii. Rozhovor vedie odborník, schopný kvalifikovane usmerniť dialóg a poskytnúť dieťaťu vhodné informácie. Viac na www.unicef.sk . Linka detskej istoty, LDI: Telefónne číslo: 116 111, nonstop Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti Telefónne číslo: 116 000 Rodičovská LDI Telefónne číslo: 0800 500 500, v stredu od 14:00 - 20:00 hod. Sociálno-právna poradňa Telefónne číslo: 0800 500 500, štvrtok a sobotu od 14:00 - 20:00 hod. Ambulantné krízové stredisko Telefónne číslo: 0800 500 500, nonstop Internetová LDI www.pokec.sk, denne od 17:00 - 21:00 hod. Liga za duševné zdravie Ševčenkova 21 85101 Bratislava e-mail: dusevnez@dusevnez.sk , www.dusevnezdravie.sk V Bratislave nie je podobná linka, ale na Slovensku existujú viaceré, na ktoré sa možno obrátiť: Linka dôvery, ktorá pôsobí pod II. Psychiatrickou klinikou FN L. Pasteura Košice. Telefónne číslo 055/ 622 2323. Pre krízové situácie a rodinné problémy, ktoré vyžadujú väčší priestor, je tu Linka nádeje, ktorá pôsobí pod I. Psychiatrickou klinikou FN L. Pasteura Košice. Telefónne číslo 055/ 644 1155. Internetová poradňa: Nezábudka Ak neradi hovoríte, napíšte do poradne cez internet! Pošlite jednoducho svoje otázky, problémy a starosti. Odpovedia vám odborníci. Ak chcete poslať e-mail, kliknite na túto adresu: poradna@dusevnez.sk (Obsah korešpodencie v e-mailovej poradni je dôverný.) Uvažovali ste o práci v zahraničí? Informujte sa skôr, ako bude neskoro! 0800 800 818 Ak máte akékoľvek pochybnosti pred odchodom do zahraničia, alebo sa vrátite so zlou skúsenosťou, neváhajte kontaktovať Národnú linku POMOCI OBETIAM OBCHODOVANIA S ĽUĎMI: 0800 800 818. Viac na www.iom.sk Linka dôvery Nitra - širokospektrálne zameraná pomoc: sobota - nedeľa od 7.00 - 10.00 hod. 037/6523222, 0905 609 242 Okamžitá pomoc pri akútnych intoxikáciách (i pri predávkovaní) nonstop služba 02/54774166, viac na www.ntic.sk, www.infodrogy.sk Linka dôvery toxikomanov - nonstop 02/ 53417464, 02/53417467 Plán B - Drogy inak Sociálna poradňa, Právna poradňa, Substitučná liečba: viac na www.drogyinak.sk Linka pomoci a poradenská služba Bratislava - orientovaná na pomoc pri rakovine pondelok - piatok od 9.00 - 13.00 hod., 14.00 - 16.00 hod. 02/ 52965148, viac na www.lpr.sk Linka pomoci AIDS - MUDr. Truska: 0917 235 458 Linka pomoci Bratislava pre obete trestných činov, domáceho násilia, nešťastných udalostí a dopravných nehôd pondelok - piatok: 10,oo-14,oo hod., sobota - nedeľa: odkazovač, 0850/111 321, linkapomoci@stonline.sk Neváhajte, nebuďte ľahostajní k tomu, čo sa deje okolo vás, najmä ak ide o bezprávie voči slabším, ktorí sa často nevedia, alebo nemôžu brániť sami.

Admin
28.02.2012, 15:01

©2008 Miroslav Šimunek