Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: Zdieľané podujatia ::..


Celoštátna súťaž 2018 - AMFO

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch usporiada okresné kolo celoštátnej súťaže AMFO v termíne od 21. marca do 30. apríla 2018. Uzávierka súťaže je do 26. februára do 15.00 hod.

Admin, 30.01.2018, 15:07, prečítané 42xcelý článok

Tanečná príprava na súťaž Šaffova ostroha

ROS Levice organizuje „Tanečné dielne“ pre účastníkom v termínoch 9.-10.2 a 16.-17.2 2018 v Športovej hale v Želiezovciach, aby metodicky prispel k príprave tanečníkov na krajské a neskôr celoštátne kolo súťaže Šaffova ostroha v kategórii A.

Admin, 16.01.2018, 14:10, prečítané 42xcelý článok

Celoštátna súťaže 2018 - Výtvarné spektrum

Celoštátna postupová súťaž a výstava okresného kola súťaže Výtvarné spektrum bude realizovaná v termíne od 16. 2. 2018 - 16. 3. 2018 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch. Uzávierka súťaže je 9. 2. 2018.

Admin, 04.12.2017, 14:01, prečítané 95xcelý článok

Celoštátna súťaže 2018 - Cineama

Celoštátna postupová súťaž filmárov. Okresné postupové kolo sa uskutoční dňa 23. marec 2018.

Admin, 04.12.2017, 12:56, prečítané 66xcelý článok

Celoštátna súťaže 2018 - Tanečný kolotoč

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka - jediná pre tanečné krúžky, kluby, skupiny a jednotlivcov moderného a módneho tanca. Základné okresné kolo prebehne 23.3.2017. Tanečníci moderného a módneho tanca táto súťaž je tu pre Vás. 1. Disco choreografie, 2. Hip-hop a break dance, 3. Scénické a show choreografie, 4. Open choreografie, 5. Tance iných národov, 6. Mažoretky a roztlieskavačky.

Admin, 30.10.2017, 14:27, prečítané 892xcelý článok

Celoštátne súťaže 2018 - Detský hudobný folklór

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka (Píšťalienka pískaj) je určená deťom do 16 rokov. Regionálne okresné kolo sa uskutoční 15. 3. 2018 v Regionálnom osvetovom stredisku Nové Zámky. Mladí speváci a hudobníci, táto súťaž je pre Vás.

Admin, 30.10.2017, 13:51, prečítané 91xcelý článok

Celoštátne súťaže 2018 - Šaffova ostroha

Celoštátna postupová súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci. Súťažiť môžu sólista, sólistka, tanečný pár, trojica pokiaľ to tanec vyžaduje. Uzávierka pre tanečnú súťaž je 18. marec 2018.

Admin, 30.10.2017, 11:21, prečítané 93xcelý článok

FACEBOOK

O našich aktivitách informujeme na stránke https://www.facebook.com/rosnz.sk https://www.facebook.com/ros.novezamky

Admin, 18.09.2017, 10:16, prečítané 189xcelý článok

Gratulácia

Srdečne gratulujeme tanečnej skupine Seniorka z Palárikova, ktorá postúpila do celoštátneho kola v tanečných choreografiách v súťaži Tanečný kolotoč s choreografiou Kankán.

Admin, 25.05.2017, 12:51, prečítané 190xcelý článok

Detstvo bez násilia

V zmysle poslania Národného osvetového centra si Vás dovoľujeme informovať o webovej stránke www.detstvobeznasilia.gov.sk, ktorá začína realizovať aktivity komunikačnej kampane o problematike násilia páchaného na deťoch.

Admin, 18.11.2015, 14:31, prečítané 612xcelý článok

Ako nás nájdete???

Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky SNP 32, 940 62 Nové Zámky. Pri zadaní do prístroja GPS uvádzajte adresu SNP 4299/32 Nové Zámky. V prípade problémov nás kontaktujte telefonicky 035/6420265. Sme v tesnej blízkosti autobusovej a aj vlakovej stanici.

Admin, 11.05.2017, 11:17, prečítané 845xcelý článok

Spevník z obce Veľké Lovce

Regionálne osvetové stredisko Vám ponúka možnosť zakúpenia publikácie zberateľa a zostavovateľa zbierky Mariána Járeka - Slovenské ľudové piesne z Veľkých Loviec. Bližšie informácie a objednávky na tel. 0356420265.

Admin, 25.04.2013, 10:39, prečítané 1351xcelý článok

Trávnica

Regionálne osvetové stredisko Vám ponúka možnosť zakúpenia publikácie od Melichara Václava - Ľudové rečňovanky, hádanky a piesne z obce Trávnica. Bližšie informácie a objednávky na tel. 0356420265.

Admin, 26.04.2012, 09:35, prečítané 1689xcelý článok

" Informovanosť môže zachrániť dieťa aj rodinu"

Mám podozrenie, že moje dieťa je závislé... Mám množstvo otázok... Neviem, ako ďalej ... Sprav prvý krok a príď, každú 1. sobotu v mesiaci o 16.00 hod, hľadáme riešenie v KLUBE RODIČOV pri Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. Informácie www.rodinaadrogy.estranky.sk.

Admin, 09.11.2011, 15:09, prečítané 1778xcelý článok

Podať pomocnú ruku vo chvíli, kedy sa cítite bezradní a neviete, čo ďalej...

Pre prípady núdze, krízových situácií i v rámci sociálnej prevencie Vám uvádzame do pozornosti nasledovné kontakty: Linka detskej istoty (LDI), Liga za duševné zdravie, Linka dôvery Nitra, Linka dôvery toxikomanov. Viac informácií v článku. Dôležitosť hraníc pri výchove v rámci KLUBU RODIČOV je dňa 3.3. 2012 (sobota) o 16.00 hod. v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom, Dukelských hrdinov 21 (budova za planetáriom, zadný vchod).

Admin, 28.02.2012, 15:01, prečítané 2129xcelý článok

Súpis knižného fondu a fondu DVD, CD pre folklór vedeného v ROS Nové Zámky

Regionálne osvetové stredisko poskytuje súpis knižného fondu a fondu DVD, CD pre folklór vedeného v ROS Nové Zámky. Materiál sa dá pod dohode študovať v priestore ROS Nové Zámky.

Admin, 17.03.2011, 12:59, prečítané 2318xcelý článok

©2008 Miroslav Šimunek